Chinese karakters leren in Beijing

Hoe oud is het Chinees als een geschreven taal?

De oudste Chinese inscripties dateren uit de Shang-dynastie (1766-1122 voor Christus) en werden gesneden op dierlijke botten en de pantsers van schilpadden. Deze 'orakelschelpen' werden teruggevonden in Anyang (provincie Henan) en werden gebruikt om voorspellingen te maken. In het Chinees heet dit script "Jiǎgǔwén" 甲骨文.

 

Chinese karakters leren in China

Hoeveel Chinese karakters zijn er?

In totaal, gedurende de hele Chinese geschiedenis, zijn er meer dan 80 000 karakters geïdentificeerd, waarvan er ongeveer 11 000 nog steeds worden gebruikt in het moderne Chinees. Echter worden er slechts ongeveer 3500 karakters dagelijks gebruikt. In feite kan je met slechts 1500 tekens 94,6% van al het schriftelijk materiaal lezen. Als je 3000 tekens kent, kun je niet minder dan 99,5% van alle teksten lezen en dat is dus zeker genoeg om te lezen.

 

Chinese taalles in China

Wat zijn de belangrijkste problemen die westerlingen ondervinden wanneer ze Chinees leren?

Westerlingen die Chinees studeren, zullen 3 grote uidagingen op hun pad vinden:

• Het Chinese schrijfsysteem

• Uitspraak van de 4 tonen

• De Chinese woordenschat, die geen enkele band heeft met de westerse talen

Toch hoef je je geen zorgen te maken; zodra je Chinees begint te studeren zal je het radicaal-fonetisch systeem van de karakters ontdekken, waardoor het makkelijker wordt om karakters te onthouden. De uitspraak van de 4 tonen zullen langzaamaan vanzelf komen, zolang je er aandacht aan besteedt, luistert hoe Chinezen spreken en je zelf oefent. Wat de Chinese woordenschat betreft, is het hier ook heel belangrijk dat je zo veel mogelijk tracht te spreken. Als je dagelijks dezelfde woorden gebruikt en ze begint te associëren met concrete objecten of situaties, zal je ervoor zorgen dat je langzaam aan bekend raakt met deze ‘vreemde’ geluiden.

 

Chinese taalles in China

Welke elementen van de Chinese taal zijn relatief 'gemakkelijk' om te leren?

In vergelijking met Westerse talen heeft de structuur van de Chinese taal een zeer sterke interne logica en zeer weinig uitzonderingen op bepaalde regels in vergelijking met het Engels, Frans, Duits of Spaans.

• Werkwoorden: geen vervoegingen en geen tijden, alleen sommige deeltjes gebruik je na werkwoorden
• Zelfstandige naamwoorden: geen lidwoorden, geen vervoegingen, geen geslacht, geen zaken, geen meervoud
• Zinsbouw: vaste woordvolgorde in zowel positieve zinnen als vragen, geen inversie.


Hoeveel mensen spreken Mandarijn Chinees als hun moedertaal? Waar wordt het Mandarijn Chinees gesproken?

Helaas is het onmogelijk om hier een exact cijfer op te plakken. Volgens sommige schattingen spreken ongeveer 70% van alle Chinezen Mandarijn, de officiële standaardtaal. Met een bevolking van 1,3 miljard mensen, zou dit betekenen dat ongeveer 900 miljoen mensen Mandarijn spreken, verspreid over het hele land. De officiële standaard taal 'Putonghua' wordt gepromoot door de overheid en het wordt verwacht dat in de toekomst alle Chinezen op zijn minst Mandarijn zullen begrijpen, ook al zullen ze nog steeds hun eigen 'regionalect' blijven spreken, zoals het Cantonees, het Hakka, het Minnanhua, enz ...

Buiten China zijn er nog veel landen met grote Chinese minderheden die Mandarijn Chinees of andere Chinese regionalecten spreken. Niet alleen zijn er vele Chinese minderheden in Zuid-Oost-Aziatische landen als Indonesië, de Filipijnen, Vietnam, Thailand, Singapore, enz., maar ook landen zoals de VS, Rusland en het Verenigd Koninkrijk hebben veel overzeese Chinezen die Mandarijn spreken.

 

Chinese taalles in China

Sinds wanneer worden vereenvoudigde karakters gebruikt?

De eerste serie van vereenvoudigde karakters (jiantizi) werd in 1956 geïntroduceerd door de regering van de Volksrepubliek China in een poging om het analfabetisme te doen verminderen. Dit werd gevolgd door een tweede serie van vereenvoudigde karakters in 1964. In totaal zijn 2235 karakters vereenvoudigd.

De vereenvoudigde karakters worden officieel gebruikt in de Volksrepubliek China, met uitzondering van Hong Kong, Macao en Taiwan, waar de 'traditionele' tekens (fantizi) nog steeds worden gebruikt.